Jelen tájékoztató levelünk a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.  Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség.  Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy iskolánk a lent megjelölt elérhetőségeken maximális segítséget nyújt a KRÉTA-felületén történő jelentkezéshez.

* A beiratkozáshoz kapcsolódóan a dokumentumok bemutatása (a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, a gyermek nevére kiállított TAJ kártya, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról, nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan) – a jelenlegi helyzetre tekintettel – elegendő, ha csak a 2021/22-es tanév első napján történik meg.

* Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is 2021. április 15-én és 16-án. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására mindkét napon 8-19 óráig van lehetőség.

Az iskolával való kapcsolatfelvétel:

telefonon: 06-30/739-8510 vagy a 06-30/425-9833-os telefonszámon,

elektronikusan:  titkarsag@cspiskola.hu vagy igazgatosag@cspiskola.hu email címen

SZÜLŐK TEENDŐI 2021. április 10. és április 16. között

♦ Körzetes (csólyospálosi lakcímmel rendelkező) szülő

 1. Ha nem akarja másik iskolába íratni gyermekét, akkor a beiratkozási szándékát erősítse meg
  1. telefonon vagy
  2. online: Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. Az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2021/2022. tanév első napján kerül sor.
 2. nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika óra megszervezését kéri,
 3. továbbá adja meg elérhetőségeit (telefon, e-mail) a könnyebb ügyintézés érdekében.

♦ Nem körzetes (nem csólyospálosi lakcímmel rendelkező) szülő

 1. A fenti elérhetőségek valamelyikén jelezze, ha gyermekét iskolánkba szeretné íratni, és segítséget nyújtunk a KRÉTA-felületén történő jelentkezéshez.
 2. Szükségünk lesz
  1. a szülő elérhetőségére (telefon, e-mail) a könnyebb ügyintézés érdekében,
  2. a gyermek oktatási azonosítójára (óvodától beszerezhető),
  3. valamint meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Az oldal alján található elektronikus (Google) űrlap kitöltésével a körzetes és nem körzetes tanulók is kiválthatják a fentebb említett teendőket.

A fentiek után – akár online, akár személyesen történt a jelentkezés – az intézményvezető legkésőbb 2021. április 23-ig dönt a felvételről, és erről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 83.§. értelmében írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt.

Geráné Kullai Melinda

tagintézmény-vezető

Kategória: Beiratkozás