A 2017/2018. tanévben hit- és erkölcstanoktatást vállaló egyházak

 

Tisztelt Szülők!

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézménye ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2017/2018. tanév szeptemberétől induló hit-és erkölcstanoktatásában a Római katolikus egyház vesz részt.

A római katolikus hit – és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy neve:
Salamon Szilvia – hitoktató
Cím: 6135 Csólyospálos, Kossuth L. u. 79.
Telefon: 30/397-5885

A leendő első osztályos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor írásban kell nyilatkozniuk, hogy valamely egyház által megszervezett hit- és erkölcstanórát választ-e a gyermeke számára, vagy erkölcstanórát. A leendő ötödik osztályos tanulók szülei 2016. május 20-ig hozhatják meg döntésüket e tekintetben, szintén írásban, nyilatkozat formájában. Ha a szülő nem tesz írásbeli nyilatkozatot, akkor a gyermek erkölcstanoktatáson fog részt venni a 2017/2018-as tanévben.

A szülő választását tanév közben nem változtathatja meg. Tanév végén átjelentkeztetheti gyermekét másik csoportba, ha szándékát május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

IGAZGATÓSÁG


MEGHÍVÓ

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A.§ (1) bekezdése alapján hivatalosan tájékoztatjuk az ÉRINTETTEKET, hogy az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézményében (6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos u. 58.)

2017. március 9-én (csütörtök) 1730 órai kezdettel

TÁJÉKOZTATÓ NAPOT tartunk

  • a leendő 1. osztályos,
  • valamint a jelenlegi 1 – 7. osztályos tanulók szüleinek,

ahol lehetőség lesz az egyháza(ak) képviselőinek információt adni az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogyan alakul a 2017/2018-as tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezése.

IGAZGATÓSÁG