A 2017/2018. tanévben hit- és erkölcstanoktatást vállaló egyházak

Tisztelt Szülők!

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Csólyospálosi Tagintézménye ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a 2018/2019. tanév
szeptemberétől induló hit-és erkölcstanoktatásában a Római katolikus egyház vesz részt.

A római katolikus hit – és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy
neve: Salamon Szilvia – hitoktató
Cím: 6135 Csólyospálos, Kossuth L. u. 79.
Telefon: 30/397-5885

A leendő első osztályos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor írásban kell nyilatkozniuk,
hogy valamely egyház által megszervezett hit- és erkölcstanórát választ-e a gyermeke
számára, vagy etikaórát. A többi osztály tanulóinak szülei 2018. május 20-ig hozhatják meg
döntésüket e tekintetben, szintén írásban, nyilatkozat formájában. Ha a szülő nem tesz írásbeli
nyilatkozatot, akkor a gyermek etikaoktatáson fog részt venni a 2018/2019-es tanévben.

A szülő választását tanév közben nem változtathatja meg. Tanév végén átjelentkeztetheti
gyermekét másik csoportba, ha szándékát május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az
érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

IGAZGATÓSÁG


MEGHÍVÓ

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A.§ (1) bekezdése alapján

hivatalosan tájékoztatjuk az ÉRINTETTEKET, hogy az

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézményében (6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos u. 58.)

  1. március 13-án (kedden) 1730 órai kezdettel

TÁJÉKOZTATÓ NAPOT tartunk

  • a leendő 1. osztályos,
  • valamint a jelenlegi 1 – 7. osztályos tanulók szüleinek,

ahol lehetőség lesz az egyháza(ak) képviselőinek információt adni az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogyan alakul a

2018/2019-es tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezése.

 

IGAZGATÓSÁG