A 2019/2020. tanévben hit- és erkölcstanoktatást vállaló egyházak

A római katolikus hit – és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy
neve: Gál József – plébános
Cím: 6135 Csólyospálos, Kossuth L. u. 79.
Telefon: 30/414-7325

A leendő első osztályos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor írásban kell nyilatkozniuk, hogy valamely egyház által megszervezett hit- és erkölcstanórát választ-e a gyermeke számára, vagy etikaórát. A többi osztály tanulóinak szülei 2019. május 20-ig hozhatják meg döntésüket e tekintetben, szintén írásban, nyilatkozat formájában. Ha a szülő nem tesz írásbeli nyilatkozatot, akkor a gyermek etikaoktatáson fog részt venni a 2019/2020-as tanévben.A szülő választását tanév közben nem változtathatja meg. Tanév végén átjelentkeztetheti gyermekét másik csoportba, ha szándékát május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

MEGHÍVÓ

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A.§ (1) bekezdése alapján

hivatalosan tájékoztatjuk az ÉRINTETTEKET, hogy az

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézményében (6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos u. 58.)

  1. március 7-én (csütörtökön) 1700 órai kezdettel

TÁJÉKOZTATÓ NAPOT tartunk

  • a leendő 1. osztályos,
  • valamint a jelenlegi 1 – 7. osztályos tanulók szüleinek,

ahol lehetőség lesz az egyháza(ak) képviselőinek információt adni az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogyan alakul a

2019/2020-as tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezése.

IGAZGATÓSÁG