Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.  A lent megjelölt elérhetőségeken maximális segítséget nyújtunk a KRÉTA-felületén történő jelentkezéshez.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 2. nem állami fenntartású általános iskolába, vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

 • A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola,
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére, április 28. és május 15. között.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

* A beiratkozáshoz kapcsolódóan a dokumentumok bemutatása (a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, a gyermek nevére kiállított TAJ kártya, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról, nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan) – a jelenlegi helyzetre tekintettel – elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

* Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség.

Az iskolával való kapcsolatfelvétel:

telefonon : 06-30/739-8510 vagy a 06-30/425-9833-os telefonszámon,

elektronikusan:  titkarsag@cspiskola.hu vagy igazgatosag@cspiskola.hu email címen.

SZÜLŐK TEENDŐI

♦ Körzetes (csólyospálosi lakcímmel rendelkező) szülő

 1. Ha nem akarja másik iskolába íratni gyermekét, akkor a beiratkozási szándékát erősítse meg
  1. telefonon vagy
  2. online 
   1. Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
 2. legkésőbb május 15-ig nyilatkozzon arról, a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika óra megszervezését kéri,
 3. továbbá adja meg elérhetőségeit (telefon, e-mail) a könnyebb ügyintézés érdekében.

♦ Nem körzetes (nem csólyospálosi lakcímmel rendelkező) szülő

 1. A fenti elérhetőségek valamelyikén jelezze, ha gyermekét iskolánkba szeretné íratni, és segítséget nyújtunk a KRÉTA-felületén történő jelentkezéshez,
 2. adja meg elérhetőségét (telefon, e-mail) a könnyebb ügyintézés érdekében,
 3. továbbá szükségünk lesz a gyermek oktatási azonosítójára (óvodától beszerezhető).

Geráné Kullai Melinda

tagintézmény-vezető

Kategória: Hírek