Testvériskolánk meghívására 2019. július 7-11-e között Erdővidéken jártunk 33 gyermekkel és 6 pedagógussal. Népes csapatunkat régi ismerősként, nagyon nagy szeretettel fogadták, mint mindig.
Barátságunk nem a mindennapi találkozásokra épül, nyaranta találkozunk, de mindig ott tudjuk folytatni, ahol az előző évben abbahagytuk. 2006-ban kezdődött kapcsolatunk, és azóta egyik évben Magyarországon, másik évben Erdélyben töltünk egymással feledhetetlen pillanatokat. 14 örömteli találkozás, beszélgetés, rokonszenv, szeretet, nyitottság és törődés van mögöttünk, és mindannyian reméljük, hogy ennél jóval több előttünk.
2010-ben a magyar Országgyűlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napja néven kötelező ünneppé, nemzeti emléknappá nyilvánította. Büszkék vagyunk arra, hogy a mi gyermekeink már akkor is tudták, hogy a határ két oldalán két ország van ugyan, de egy nép: magyarok vagyunk. Nekünk az anyaországban könnyű és természetes magyarnak lenni, és büszkék vagyunk barátainkra, akik meg tudják őrizni magyarságukat.
Iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk a gyermekek értelmi képességeinek fejlesztését, de minden lehetőséget megragadunk arra, hogy az érzelmi intelligenciájukat is alakítsuk, erősítsük. Erre szolgálnak például a bevezetett relaxációs órák, ahol különböző stressz- és feszültségoldó módszereket tanítunk gyermekeinknek, vagy a boldogságórák tartása, ahol megtanítjuk, hogy vegyék észre és tudjanak örülni az élet apró örömeinek is, hogyan legyenek hálásak. De amikor Erdőfülén töltünk néhány napot, semmihez nem hasonlítható érzelmi többlettel töltődünk fel és térünk haza.
Köszönettel tartozunk mindezért vendéglátóinknak. Köszönjük Fazakas Tündének, aki a kezdetekkor a testvériskolai kapcsolat létrehozása mellé állt, szorgalmazta, támogatta, ápolta az elmúlt években a kapcsolat megerősödését. Nélküle nem így alakult volna. Köszönjük az Igazgató Uraknak- Tókos Jenőnek és Fazakas Attilának-, hogy a falunkkal való kapcsolaton belül az iskolák összefonódását is fontosnak ítélik meg. Köszönjük a fogadó és támogató családoknak, vállalkozóknak, pedagógusoknak a program támogatását, a szeretetteljes vendéglátást. Nem utolsó sorban köszönjük Fosztó Katalinnak, aki szívvel-lélekkel végezte, összefogta és a vállán viselte a tervezés, szervezés, megvalósítás összes terhét, gondját, örömét és szépségét.
Gyermekeink egy csoportja dalba foglalta a három nap alatt történt eseményeket, érzéseiket, így fejezték ki köszönetüket:

„Megérkeztünk mi Fülébe
hozzátok, hozzátok.
Szeretettel vártak miket
barátok, barátok.
A Haszmann Pál Múzeumban,
sok régiest láttunk.
Kézdivásárhelyen pedig
a szobrot csodáltuk.
Nyergestetőn koszorúztunk,
szemünk könnyben ázott.
Himnuszaink eldaloltuk,
hideg is kirázott.
A Békás-szoros között
sétáltunk, sétáltunk.
Hajóztunk a víztározón,
milyen szép nincs rá szó.
Gyilkos-tónak a partjáról
Eszter szemét láttuk.
Ebédeltünk, vásároltunk,
s közben barátkoztunk.
Bőséges volt ellátásunk,
kiváló, kiváló.
Jövőre mi is titeket
szeretettel várunk.”

Magyarságunk mindörökre összetart bennünket.


Geráné Kullai Melinda
tagintézmény-vezető

Kategória: Hírek