Az idei volt az ötödik tanév, melyben az ország valamennyi 6. és 8. osztályos tanulójának idegennyelvi mérés alkalmával kellett számot adnia megszerzett tudásáról, iskolánk esetében angol nyelvből. Május 22-én két tanítási órában dolgoztak a gyerekek. A 6. évfolyamon A1, míg a 8. évfolyamon A2 nyelvi szintű olvasott és hallott szövegértés feladatsort oldottak meg. A mérés során semmilyen segédeszközt nem használhattak. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára a mérés lebonyolítását szabályozó kiírásban foglalt segítséget biztosítottuk. Iskolánkban a következő eredménnyel zárult a felmérés:

Osztály 6. osztály 8. osztály
Osztálylétszám 20 fő 15 fő
Mérésben részt vevő tanulók száma 18 fő 14 fő
Elért átlageredmény 75% 73,8%
Kívánt nyelvi szint A1 A2
A kívánt nyelvi szintet
elérő tanulók száma
16 fő (88%) 11 fő (78%)

Provicsné Fodor Nóra

Kategória: Hírek