Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00394

Kedvezményezett neve: Szegedi Tankerületi Központ

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskolában

Szerződött támogatás összege: 40 015 555 Ft

Támogatás mértéke: 100%

2019. december 31-ig befejeződött a projekt, melynek keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:

 A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések: A forráskúti intézményben szükségessé vált a tornaterem ajtajának tartós kivitelű acéllemez ajtóra való kicserélése és egy kisebb szabadidős sportcélú terem parkettájának javítás, a csólyospálosi tagintézményben a balesetveszély elkerülése érdekében a parketta felújítása történt meg a tornateremben. Mindhárom településen sporteszközök beszerzése valósult meg.

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása:

A csólyospálosi feladatellátási helyen a bejárati ajtók korszerű nyílászárókra történő cseréje; 2 tanteremben a falak védelme érdekében fenyőlambéria kialakítása 2 tanteremben pedig az elhasználódott parketta felújítása történt meg. A forráskúti feladatellátási helyen 6 tanterem falainak glettelésére, festésére, 3 tanterem elhasználódott parkettájának felújítására került sor. Üllésen a Radnai utcai épület fűtésrendszerének felújítása valósult meg új kazán beépítésével, a Dorozsmai utcai épületben 3 tanterem parkettájának felújítása történt meg.  

Tanári szobák felújítása: az üllési tagintézményben a nevelői szobákban valósult meg az elhasználódott parketta felújítása, Forráskúton pedig a tanári szoba bútorzatának cseréje történt meg.

A felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan a három település feladatellátási helyein többek között 258 tanulói asztal, 354 tanulói szék, 18 db tároló szekrény és az üllési tagintézmény természettudományos szaktantermének laborasztalainak cseréje is megvalósult.

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézménye (6135 Csólyospálos, Kossuth L.u.58.) beiskolázási körzete: Csólyospálos község közigazgatási területe