Á.Furus Jánosné

Munkakör: tanár, munkaközösség-vezető, 7.osztály osztályfőnöke

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: Mesterpedagógus

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/
  főiskola
 • Oklevélben
  megjelenő képesítés:

óvónő; magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai
tanár; közoktatási vezető szakvizsga, szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus
szakterületen

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: magyar nyelv 5., magyar nyelv és irodalom 6. és 7.,

Dávidné Bognár Beatrix

Munkakör: tanár, 5. osztály osztályfőnöke

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: Pedagógus II.

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés: matematika-rajz szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus mérési- értékelési szakterületen

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: matematika 5-8.

Dudás Bence

Munkakör: tanító

Munkakör mértéke: óraadó

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: érettségi felsőfokú egyetem folyamatban
 • Oklevélben megjelenő képesítés: pedagógia-családsegítő mukatárs

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: napközi 3.

Fürtön Petra

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: Pedagógus I.

Iskolai végzettsége: 

 • Fok/megnevezés:
  egyetem
 • Oklevélben
  megjelenő képesítés:
  okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, okleveles erkölcstan- és etikatanár

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: etika 1-7. osztály, történelem 5. osztály, napközi 5-6/G osztály

Geráné Kullai Melinda

Munkakör: tanító, tanár, tagintézmény-vezető

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: Mesterpedagógus

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/egyetem
 • Oklevélben megjelenő képesítés: általános iskolai tanító – könyvtár szakkollégium; földrajz szakos tanár; okleveles kémia szakos tanár; szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, drámapedagógia szakmódszertanos pedagógus

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: kémia 7-8., földrajz 7-8.

Gergely Viola Kata

Munkakör: tanár

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: gyakornok

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/ egyetem
 • Oklevélben megjelenő képesítés: okleveles angol nyelv és kultúra tanára (középiskolai) és spanyol nyelv és kultúra tanára

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: angol nyelv 1., 5. és 6.G, napközi 1. osztály 

Halácsiné M. Tóth Ágota

Munkakör: tanító, 4. osztály osztályfőnöke

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: Pedagógus II.

Iskolai végzettség:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés: általános iskolai tanító; szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: matematika 4.,  környezetismeret 4., rajz 4., technika 4., testnevelés 4.

Juhászné Szekeres Ildikó

Munkakör: tanár, tanító, munkaközösség-vezető,

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: Mesterpedagógus

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés: általános iskolai tanító; történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: etika 8., történelem 6-8., Hon – népismeret 6., napközi 1.-

Kónya Imola

Munkakör: tanár, 6/B osztály osztályfőnöke

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: Pedagógus II.

Iskolai végzettség:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés: biológia-román szakos tanár

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: természetismeret 5-6/B., biológia 7-8., napközi 6/B-7-8.

Kullainé Kiss Nóra

Munkakör: tanító

Munkakör mértéke: 75%

Besorolási kategória: Pedagógus II.

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/egyetem
 • Oklevélben megjelenő képesítés: tanító – természetismereti műveltségi terület; óvodapedagógus, okleveles ének-zene tanár

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben:  ének-zene 1-8., napközi 2., Énekkar

Lakatos Anikó

Munkakör: tanító, 1. osztály osztályfőnöke

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: Pedagógus II.

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés: általános iskolai tanító- ember és társadalom műveltségi terület, relaxációs gyakorlatvezető

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: , vizuális kultúra 1., technika és tervezés 1., magyar nyelv és irodalom 1., matematika 1.,testnevelés 1., relaxáció 1-4.

Masáné Szekeres Ildikó

Munkakör: tanító

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: Pedagógus II.

Iskolai végzettség:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés: tanító – magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: magyar irodalom és nyelvtan 4., magyar irodalom 5., napközi 4.

Molnár Dolli Katalin

Munkakör: tanító, 3. osztály osztályfőnöke

Munkakör mértéke: 100 %

Besorolási kategória: Pedagógus II.

Iskolai végzettség:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés:  tanító – testnevelés és sport, továbbá matematika műveltségi terület, sportedző-kézilabda sportágban, szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: matematika 3., testnevelés 3., testnevelés 1-4., rajz 3., technika 3., vizuális kultúra 3., magyar irodalom és nyelvtan 3., napközi 3.

Pölös Gábor

Munkakör: tanár, 6.G osztály osztályfőnöke.

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: Pedagógus II.

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés: földrajz-testnevelés szakos tanár, röplabda sportedző, relaxációs gyakorlatvezető

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: testnevelés 5-8., relax 5-8., természetismeret 6.G

Provicsné Fodor Nóra

Munkakör: tanár, 8. osztály osztályfőnöke

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: Pedagógus II.

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés: szakvizsgázott pedagógus, angol-magyar szakos tanár, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési  elemző-fejlesztő szakember

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: angol 6.b-8., magyar irodalom és nyelvtan 8.

Provicsné Csoma Tünde

Munkakör: munkaközösség-vezető, tanító, 2. osztály osztályfőnöke

Munkakör mértéke: 100%

Besorolási kategória: Pedagógus II.

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés: tanító; szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető mentorpedagógus; tehetséggondozó pedagógus, játékpedagógia szakmódszertanos pedagógus

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: magyar nyelv és irodalom 2., matematika 2., rajz 2., technika 2., testnevelés 2.,

Rácz Sándor

Munkakör: tanító

Munkakör mértéke: 50% 

Besorolási kategória: Pedagógus I.

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés: tanító – ember és társadalom műveltségi terület

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: napközi 2.

Soór László

Munkakör: tanár

Munkakör mértéke: 50% (17%-ban áttanít Forráskútra)

Besorolási kategória: Pedagógus I.

Iskolai végzettsége:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/egyetem
 • Oklevélben megjelenő képesítés: informatika tanár, katolikus hit – erkölcstan oktató pedagógus, szakvizsgázott pedagógus,közoktatási vezető

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: informatika 4.,7.,8., digitális kultúra 5.-6., technika 7.

Áttanítók

Bárkányiné Gyuris Mariann

Munkakör: tanár

Munkakör mértéke: 17%  -ban áttanít Forráskútról

Besorolási kategória: Pedagógus I.

Iskola végezettség:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés: matematika – fizika szakos általános iskolai tanár

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: fizika 7-8.

Zoltánfi Mária

Munkakör: tanár

Munkakör mértéke: 20% -ban áttanít Forráskútról

Besorolási kategória: Pedagógus I.

Iskolai végzettség:

 • Fok/megnevezés: felsőfokú/főiskola
 • Oklevélben megjelenő képesítés: földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár

Tanított tantárgyak a 2021/22-es tanévben: rajz 5-8.

Nevelést, oktatást közvetlenül segítő (NOKS)

Kovácsné Csáki Andrea

Munkakör: iskolatitkár

Munkakör mértéke: 100%

Iskolai végezettség: felsőfokú szakképzettség

Oklevélben megjelenő képesítés:

andragógus, ügyitnéző titkár

Ocskó Zsolt

Munkakör: Rendszergazda

Munkakör mértéke: 60%-ban átdolgozik Forráskútról

Iskola végezettség: középfokú/érettségi

Oklevélben megjelenő képesítés: rendszergazda

Technikai dolgozók

Gál Mihály

Munkakör: karbantartó

Munkakör mértéke: 100%

Iskola végezettség: középfokú/érettségi

Krisztin Ramona

Munkakör: intézményi takarító és kisegítő

Munkakör mértéke: 100%

Iskola végezettség: alapfokú/8 általános

Szabóné Cseh Tünde

Munkakör: intézményi takarító és kisegítő

Munkakör mértéke: 100%

Iskola végezettség: alapfokú/8 általános

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézménye (6135 Csólyospálos, Kossuth L.u.58.) beiskolázási körzete: Csólyospálos község közigazgatási területe