Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt ad ki a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. A megyeszékhely szerinti járási hivatal a kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a tankerületi központokat.

A 2019/2020-as tanévre a leendő elsőseinknek a beiratkozás várható időpontja: 2019 áprilisa. A pontos időpontot a Szegedi Tankerületi Központ fogja meghatározni.

Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézménye részére a Fenntartó (Szegedi Tankerületi Központ) 1/2017. számú igazgatói körlevele által meghatározott 2017/2018-ban indítható első osztályok száma:1

Alsó és felső tagozaton az 1-8. évfolyamon indítható osztályok száma:1

A szakmai alapdokumentum alapján iskolánkban általános iskolai oktatás folyik, a maximális létszám 200 fő.